Harmonie

Het Harmonie-orkest van St. Michael bestaat uit een groep van kwalitatieve muzikanten van jong tot oud, en repeteert elke vrijdagavond in gemeenschapshuis de Klaekeburg te Heugem.

Door de promotie in het laatste bonsconcours van 13 oktober 2013, speelt de harmonie momenteel in de 3e divisie.

De harmonie staat sinds 2017 onder leiding van dirigent Twan Cox.

In 2006 bestond de harmonie 100 jaar. Ze is in 1906 ontstaan als fanfare, en later uitgegroeid tot harmonie.

Jaarlijks geeft de harmonie een aantal vaste concerten en om het jaar een aantal wisselende themaconcerten. De harmonie laat zich daarnaast elk jaar zien in de “Groeet optoch vaan Mestreech” en draagt zorg voor de muzikale opluistering van de diverse kerkelijke festiviteiten in de parochie.

harmonie1BImpressie Bondsconcour 2010: Astro Suite – Harmonie St. Michael Heugem

repetitieavond:
vrijdag van 20.00 tot 22.15