Historie

Vanaf 1825 heeft Heugem zijn eigen kermis; een week na die van Gronsveld. Voor de muzikale opluistering van de processie moest telkens een beroep worden gedaan op de harmonie van Gronsveld. Ook in 1905 toen de eerste steen gelegd werd voor de uitbreiding van de kerk. Gesteund door de heer P. Regout en pastoor van Goor namen H. Hermans, H. Lardenoye, P. Beckers, L. Lamkin en J. Quaaden het initiatief om te komen tot de oprichting van een fanfare. Er gaven zich 33 leden op en heel het dorp leefde mee en bracht geld bijeen voor de aanschaf van instrumenten.

de eerste groepsfoto uit 1931

De heer Nic. Lardenoye wijdde de eerste leden in in de geheimen van de muziek. Hij was vanaf de oprichting onderddirecteur en is 40 jaar steun en toeverlaat geweest.

1e vaandel St. MichaelP. Regout, beschermheer, schonk een prachtig vaandel en heeft zijn hele leven veel voor St. Michaël betekend.

De eerste dirigent was de heer Loontjes korte tijd opgevolgd door de heer Defesche die korte tijd later weer opgevolgd werd door de heer Devens. Ondertussen had fanfare St. Michaël een behoorlijke progressie doorgemaakt en behoorde toen al gauw tot de “beteren”.

In 1929 werd de heer Devens opgevolgd door de heer Hautvast die de fanfare “ombouwde” tot harmonie en de opwaartse spiraal verder doorzette. In 1938 maakte de heer Hautvast, na een dieptepunt, plaats voor de heer Claessen die weer successen behaalde met de harmonie.

1940, de oorlog brak uit, wederom een rem in de opbloei.

Na de bevrijding in 1944 werden de werkzaamheden weer met volle moed hervat. De heer Claessen vertrok en maakte plaats voor de heer Cardous. Een historisch hoogtepunt openbaarde zich. Grote financiële uitgaven, eindeloze repetities, het resultaat was verbluffend: St. Michaël gold als het beste korps in de gehele omtrek.
Utrecht 1950 concours…foutloos.

Regout CardousKerkrade 1951 WMC
“dit lijkt wel een symphonie-orkest” schreef één van de kranten.

Na het vertrek van de heer Cardous in 1952 kwam een korte tijd van stilstand.
De heer Dreessens volgde Cardous op, deze werd opgevolgd door de heer Janssen op zijn beurt weer door de heer Dieteren die weer een bloeiperiode bewerkstelligde.

In 1956 werd onder leiding van de heer Geyselaars een drumband op.
We herinneren ons vele mooie prijzen; eerste prijs met lof en een tambour-maitre prijs op het Politiemuziek-festival in 1957 en 1960 met tambour-maitre M. Wijnands.

feestavond 1956 tambourmaitre
De harmonie kreeg na de heer Dieteren in 1957 de heer Pijpers en later de heer Herperts als dirigent.
Toch worden deze jaren als een moeilijke tijd betiteld.
Vele leden trouwden en vertrokken wegens woningnood in Heugem.
Desalniettemin werden toch op concoursen acceptabele resultaten behaald.
Tilburg 1959: eerste prijs.
Kerkrade 1962: eerste prijs.

Toch nam de heer Herperts wegens omstandigheden in 1965 afscheid. De zon begon in 1967 weer te schijnen toen het gemeenschapshuis “ons huis” werd geopend. In 1974 kon de heer Knubben als directeur aangetrokken worden opgevolgd in 1978 door de heer van Kan op zijn beurt opgevolgd in 1980 door de heer Gulikers.

In 1971 werd dankzij het actief damescomite het gehele korps in het nieuw gestoken, en kwam er een majorettenkorps bij die met hun charmante verschijning St. Michaël een geheel nieuwe face-lift bezorgden.

Vanaf 1981 is wederom een groei te zien met als hoogtepunt 24 oktober 1987 waar op het bondsconcours in Voerendaal 301,5 punt behaald werd: een eerste prijs met promotie naar de 1e afdeling. De inspanningen van de toenmalige dirigent Piet van Sloun bleven niet zonder resultaat.
feestavond 1986
Zijn opvolger Martin Hendriks verfijnde het geluid en de aandacht voor detail werd verder uitgebreid met als resultaat dat de harmonie op 13-10-1991 Limburgs kampioen werd met 317 punten; een eerste prijs met promotie naar de afdeling uitmuntendheid en lof der jury.

concours 1991 (1)landskampioen-venlo-1992bondsconcours1994kerkradeEnkele maanden later op 19-1-1992 werd de rode landelijke kampioenswimpel in de afdeling harmonie gehaald. 324 punten. Heugem was met een straatlengte voor, 42 punten, het beste orkest van de die dag in Venlo.

feestavond 1994
Helaas op 15-10-1994 neemt Martin Hendriks afscheid en wordt opgevolgd door John Vandecaetsbeek, die de harmonie goed aanvoelde en een schitterend filmconcert in de Festivillage dirigeerde.

Van 1999 tot 2003 stond het harmonieorkest onder leiding van Jos Beckers uit Margraten, die vanaf 2003 opgevolgd werd door Harrie Cober uit Thorn. In 2005 werd deze opgevolgd door Stefan Roth, welke vanaf de tweede helft van 2006 werd opgevolgd door de Belgische dirigent Gunter Kerkhofs. In 2008 nam dirigente Inge Alberti deze rol op zich.Na het afscheid van Inge Alberti in 2017 kreeg Twan Cox de kans om dirigent te zijn van Harmonie St. Michaël.

Nog steeds gaat het hele korps als een van de weinigen mee in de carnavalsoptocht in Maastricht. Ook wordt, in historische kledij, deelgenomen aan de Reuzenstoet.

De vereniging beschikt thans over veel leerlingen waarvan een gedeelte actief samen musiceert in het leerlingenorkest olv dirigent Willy Sour.

De laatste drie deelnamen aan het bondsconcours van respectievelijk 17 oktober 2010, 13 oktober 2013 en 20 oktober 2019 behaalde de harmonie de 1e prijs en promoveerde via de 4e en 3e divisie naar de 2e divisie!