Bondsconcours 2013

Harmonie “St. Michaël” Heugem 13 oktober op Bondsconcours

Onze Harmonie “St. Michaël” is momenteel druk in de weer om de puntjes op muzikale “i” te zetten voor de komende deelname aan het Bondsconcours van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. Op zondag 13 oktober 2013 om 13.10 uur zal het orkest o.l.v. Inge Alberti in De Oranjerie in Roermond aantreden in de 4e Divisie Harmonie met het verplichte werk “Three Evocations” van Hans Aerts en het keuzewerk “Songs of the West” van Gustav Holst. De vereniging heeft niet de verplichte 5 jaars termijn afgewacht. Het was in oktober 2010 dat met groot succes werd deelgenomen aan het bondsconcours in Heerlen. Nu 3 jaar later voelen de dirigent en muzikanten de tijd rijp om wederom een gooi te doen naar een goed muzikaal resultaat. De openbare generale repetitie zal gehouden worden op vrijdag 11 oktober a.s. om 20.30 uur in De Klaekeburg. Voor supporters en luisteraars die de uitvoering in Roermond willen bijwonen zal er een speciale bus rijden. Hiervoor kunt u zich opgeven bij het secretariaat : sint.michael.harmonie@gmail.com
De bijdrage in de buskosten is erg laag gehouden en bedraagt € 5,- p.p.

harmonie1B

St. Michaelsfeest 2013

Zondag 29 september St. Michaelsfeest
Harmonie St. Michael eert haar jubilarissen

Op de naamdag van haar patroonheilige Sint Michael, de laatste zondag van september, viert Harmonie St. Michael traditioneel haar St. Michaelsfeest. Een moment om stil te staan bij alle mensen die in het afgelopen jaar de harmonie een warm hart hebben toegedragen, leden in het zonnetje te zetten die dat verdienen en overleden leden te gedenken.

Na de hoogmis van 10 uur, die de harmonie, samen met het St. Michaelskoor muzikaal zal opluisteren worden tijdens een kort bezoek aan het kerkhof de overleden leden herdacht. Vanaf het middaguur zal de Harmonie een muzikale rondgang maken langs een aantal locaties van de Kunstroute Heugem, ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van dit Heugemse culturele evenement.

Vanaf 16.00 uur is iedereen van harte uitgenodigd op de receptie ter ere van onze jubilarissen Annemie Rikers, Lou Claessens en Nick Quaden. Deze receptie zal worden gehouden in de Trombonezaal van Gemeenschapshuis De Klaekeburg, aan de Gronsvelderweg in Heugem.

Annemie Rikers viert haar 25 jarig lidmaatschap van het Damescomité van de harmonie. Annemie besloot ruim 25 jaar geleden, toen dochter Veronique lid werd van de harmonie, zich in te gaan zetten voor het damescomité. Lou Claessens viert zijn 25 jarig jubileum. Lou is jaren voorzitter geweest van onze harmonie en zet zich tegenwoordig als ere-voorzitter zeer actief in. Nick Quaden is 60 jaar geleden begonnen als blazend lid van onze harmonie maar is natuurlijk alom bekend als gezicht van onze harmonie in de rol van tambour-maitre.

jubilarissen 2013