Harmonie

Het Harmonie-orkest van St. Michael bestaat uit een groep van kwalitatieve muzikanten van jong tot oud, en repeteert elke vrijdagavond in gemeenschapshuis de Klaekeburg te Heugem.

Door de promotie in het laatste bonsconcours van 13 oktober 2013, speelt de harmonie momenteel in de 3e divisie.

De harmonie staat sinds 2008 onder leiding van dirigente Inge Alberti. Zij is sinds 2012 afgestudeerd voor de studie Bachelor HaFaBra-directie. De inspanningen van haar in onze harmonie zijn niet onverdienstelijk en mede door haar inzet is de harmonie in de afgelopen jaren gepromoveerd van de 5e naar de 3e divisie.

In 2006 bestond de harmonie 100 jaar. Ze is in 1906 ontstaan als fanfare, en later uitgegroeid tot harmonie. In dit jubileumjaar zijn er diverse buitenluchtconcerten gegeven in Heugem-Randwijck, en een jubileumconcert in de Bonbonnière. Jaarlijks geeft de harmonie een aantal vaste concerten en om het jaar een aantal wisselende themaconcerten. De harmonie laat zich daarnaast elk jaar zien in de “Groete optoch vaan Mestreech” en draagt zorg voor de muzikale opluistering van de diverse kerkelijke festiviteiten in de parochie.

harmonie1BImpressie Bondsconcour 2010: Astro Suite – Harmonie St. Michael Heugem

repetitieavond:
vrijdag van 20.00 tot 22.15